(Persian)
(English)
 
   
آزمایش تعیین درصد ترکیبات موجود در فرآورده های نفتی به روش گاز کروماتوگرافی ASTM D2163

در این روش درصد ترکیبات هیدروکربنی موجود در فرآورده های نفتی مایع و همینطور گازها را به روش کروماتوگرافی گازی و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی انجام می پذیرد. مقدار نمونه مورد نیاز در این آنالیز بسیار کم و در حد میلی لیتر می باشد.


 
 
 
  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سالار شیمی شهریار می باشد.

  Copyright © 2009 SALAR CHEMI SHAHRYAR Corporation, All rights reserved