(Persian)
(English)
 
   
آزمایش تعیین مقدار باقی مانده کربنی فرآورده های نفتی به روش رمزباتم ASTM-524

در این آزمایش باقی مانده کربنی فرآورده های نفتی بعد از تبخیر و پیرولیز و تشکیل کک مشخص می گردد. در این روش آمادگی سوخت ها را در باقی گذاشتن کربن در محل احتراق آنها نشان می دهد. مقدار نمونه مورد نیاز در این روش برای یک آزمایش 100 میلی لیتر می باشد.


 
 
 
  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سالار شیمی شهریار می باشد.

  Copyright © 2009 SALAR CHEMI SHAHRYAR Corporation, All rights reserved