(Persian)
(English)
 
   
اندازه گیری آب در مواد نفتی با استفاده از روش کارل فیشر کلومتری ASTM D6304

در این روش مقدار آب مواد نفتی از 10 الی 25/000 جزء در میلیون (ppm) قابل اندازه گیری می باشد. آزمایش کاملا اتوماتیک بوده و میزان نمونه مورد نیاز بستگی به مقدار آب موجود در آن دارد و حداکثر 10 گرم می باشد. زمان انجام آزمایش در حدود 10 دقیقه می باشد.


 
 
 
  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سالار شیمی شهریار می باشد.

  Copyright © 2009 SALAR CHEMI SHAHRYAR Corporation, All rights reserved