(Persian)
(English)
 
   
آزمایش تعیین ضریب شکست مایعات هیدروکربنی به روش ASTM D1218

در این آزمایش میزان ضریب شکست مایعات با چهار رقم اعشار در محدوده دمایی از 20-30 درجه سانتیگراد قابل اندازه گیری می باشد. این روش همچنین در دامنه ضریب شکست 1/3300 الی 1/5000 قابل استفاده می باشد. میزان ماده مورد استفاده در این روش کمتر از 0.5 میلی لیتر و مدت زمان آنالیز حدود 10 ثانیه می باشد.


 
 
 
  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سالار شیمی شهریار می باشد.

  Copyright © 2009 SALAR CHEMI SHAHRYAR Corporation, All rights reserved