(Persian)
(English)
 
   
آزمایش تعیین نقطه انجماد کولنت ها به روش ASTM D1177

در این آزمایش نقطه انجماد کولنت ها مایعات ضد یخ رادیاتورها اندازه گیری می شود. دمای انجماد در این گونه مواد دمایی است که در منحنی دما بر حسب زمان یک توقف ایجاد گردد. حداقل مقدار نمونه برای این آزمایش 100 میلی لیتر می باشد.


 
 
 
  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سالار شیمی شهریار می باشد.

  Copyright © 2009 SALAR CHEMI SHAHRYAR Corporation, All rights reserved