(Persian)
(English)
 
   
آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص و دانسیته ASTM D4052

در این روش وزن مخصوص و دانسیته مواد و برش های نفتی در دماهای مختلف قابلب اندازه گیری بوده ولی در حالت استاندارد در 60 درجه فارنهایت یا 15/56 درجه سانتی گراد گزارش می گردد. در این روش فشار بخار مواد نفتی نباید از 80 Kpa بیشتر باشد و دیسکوزیته در دمایی آزمایش با ید کمتر از 15000 cst باشد. مقدار نمونه مورد نیاز برای هر آزمایش 5 میلی لیتر می باشد.


 
 
 
  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سالار شیمی شهریار می باشد.

  Copyright © 2009 SALAR CHEMI SHAHRYAR Corporation, All rights reserved