(Persian)
(English)
 
   
توليد كننده انواع مواد شیمیائی و حلالهای آلی
مورد نیاز صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی


پروژه
DPGه(Dry Pyrolysis Gasoline)

محصول DPG در بسیاری از واحدهای الفین صنایع پتروشیمی به عنوان یک محصول با ارزش به تولید می رسد. در بعضی از واحدهای الفین به دلیل عدم امکان خالص سازی این محصول، یکسری ترکیبات با دو اتصال دو گانه در محصول باقی می ماند که این ترکیبات بدلیل غیر اشباع بودن دارای تمایل شدید به واکنش با یکدیگر بوده و در دماهای معمولی تولید ترکیبات پلیمری نموده که به نام GUM شناخته می شود و این ترکیبات از ارزش محصول کاسته و در حال حاضر با قیمت پائین به فروش می رسد.

شرکت سالار شیمی شهریار پروژه ای را در این رابطه آغاز نموده تا نسبت به حذف GUM و ترکیبات با دو اتصال دو گانه را به انجام برساند. در حال حاضر مراحل حذف GUM انجام شده و رنگ محصول به حالت ایده آل رسیده و پس از حذف ترکیبات با دو اتصال دوگانه پروژه با موفقیت به پایان رسیده و به شرکت SPEC به عنوان متولی انجام این پروژه اعلام خواهد گردید.

بازگشت

         
     
     
         
 
 
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سالار شیمی شهریار می باشد.

  Copyright © 2009 SALAR CHEMI SHAHRYAR Corporation, All rights reserved